View Post
LƯU VĨNH TRUNG PHÂN LOẠI NGƯỜI DÙNG WEB SỬ DỤNG KỸ THUẬT SO SÁNH CHUỖI Views: 162 Download

Evaluate Post

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT


Ngày nay cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, nhu cầu tìm hiểu sở thích của người dùng để tối ưu hóa lợi nhuận ngày càng tăng. Sở thích được thể hiện qua hành vi của người dùng trong quá trình duyệt web hoặc các ứng dụng liên quan thương mại điện tử khác. Bài báo này trình bày cách tiếp cận sử dụng kỹ thuật so sánh chuỗi trên các phiên duyệt web để đánh giá sự tương tự trong hành vi người dùng và phân loại họ. Kết quả phân loại này có thể sử dụng để dự đoán hành vi người dùng web trong thời gian thực, và có những đề xuất duyệt web phù hợp với từng loại người dùng.

 
Relation Post in this magazines