KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Số 15(4) 2020, Tháng 06/2020
Số 15(4) 2020, Tháng 06/2020

3
Ảnh hưởng của bằng tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo Từ xa, Vừa làm Vừa học đến việc làm và tiền lương của sinh viên...
Lê Nguyễn Quốc Khang, Tống Hào Kiệt, Nguyễn Tấn Lượng
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 171 | Rating:
Truy Cập Mở
18
Cảm nhận của sinh viên chính quy khi trải nghiệm học trực tuyến hoàn toàn trong thời gian phòng chống dịch Covid-19
Phan Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Ngọc Thông, Nguyễn Thị Phương Thảo
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 186 | Rating:
Truy Cập Mở
29
Cảm nhận của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học hình thức Từ xa tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Kim Phước
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 147 | Rating:
Truy Cập Mở
42
Cảm nhận của sinh viên về giảng viên giảng dạy các môn kỹ năng Tiếng ngành Ngôn ngữ Anh hình thức đào tạo Từ xa, Vừa làm Vừa...
Bùi Đỗ Công Thành, Nguyễn Trần Ái Duy
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 121 | Rating:
Truy Cập Mở
54
Lý do chọn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh để học đại học hình thức đào tạo Từ xa
Huỳnh Gia Xuyên
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 117 | Rating:
Truy Cập Mở
66
Sự hài lòng của cựu sinh viên Từ xa khối ngành Kinh tế về chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ...
Phan Ngọc Thùy Như
Abstract | PDF (701 KB) ViewNo: 136 | Rating:
Truy Cập Mở