KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO
PHẠM NGỌC THANH VÂN
MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Số lượt xem: 557 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT

Mục tiêu của bài báo này là xác định mức độ chấp nhận thực phẩm chức năng của người tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận đó. Mẫu nghiên cứu là người tiêu dùng đã từng mua và/hoặc sử dụng thực phẩm chức năng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.Bảng câu hỏi được gửi trực tuyến qua thư điện tử, kết quả thu được bảng trả lời hợp lệ. Kiểm định thang đo với hệ số Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố, và phân tích hồi quy tuyến tính được thực hiện đ kết luận các giả thuyết liên quan đến mức độ chấp nhận thực phẩm chứcVnăng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ chấp nhận thực phẩm chức năng của người tiêu dùng ở mức trung bình; các yếu tố có tác động đáng k đến sự chấp nhận của người tiêu dùng đối với thực phẩm chức năng bao gồm: (1) Ý thức về vai trò của thực phẩm đối với sức khỏe, (2)Kiến thức về thực phẩm chức năng, (3) Cảm nhận về giá, (4) Niềm tin đối với thực phẩm chức năng, và (5) Ảnh hưởng xã hội. Kết quả còn cho thấy người tiêu dùng có đặc đi m là nữ giới, từ 50 tuổi trở lên, thu nhập từ 10 triệu trở lên, có tình trạng sức khỏe không tốt hoặc trung bình, và gia đình có người thân bị bệnh có mức độ chấp nhận thực phẩm chức năng cao hơn. Từ kết luận này, bài báo nêu ra các hàm ý quản lý các hoạt động marketing của doanh nghiệp nhằm nâng cao mức độ chấp nhận thực phẩm chức năng vì lợi ích sức khỏe của người tiêu dùng.

 

 
Các bài viết khác trong tạp chí