KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
LÊ HỒ PHONG LINH
NGUYỄN NGỌC ANH TRÚC
TÁC ĐỘNG CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2002 - 2012 Số lượt xem: 530 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT

“Bất bình đẳng tác động như thế nào đến tăng trưởng kinh tế?” là vấn đề đang được xã hội quan tâm. Thế nhưng, hiện có rất ít nghiên cứu đi sâu vào phân tích và lượng hóa mối quan hệ này ở Việt Nam. Hầu hết các nghiên cứu hiện có sử dụng phương pháp định tính. Trong khi đó, các nghiên cứu định lượng hiện có chủ yếu sử dụng hệ số GINI thu nhập để đo lường bất bình đẳng dù trên thực tế hệ số GINI chi tiêu đại diện tốt hơn cho bất bình đẳng tại các nước đang phát triển. Thêm vào đó, do hạn chế về dữ liệu, chuỗi dữ liệu trong các nghiên cứu trên thường ngắn. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm so sánh tác động của bất bình đẳng thu nhập và chi tiêu đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2002-2012. Sử dụng dữ liệu bảng gồm 378 quan sát của 63 tỉnh thành tại Việt Nam, kết quả hồi qui cho thấy GINI chi tiêu phản ánh rõ nét hơn tác động của bất bình đẳng đến tăng trưởng. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có một mối quan hệ phi tuyến hình chữ U ngược giữa bất bình đẳng chi tiêu và tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam.

 

 
Các bài viết khác trong tạp chí