KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN HỮU DŨNG
HOẠT ĐỘNG TẠO THU NHẬP VÀ VỊ THẾ CỦA PHỤ NỮ TẠI VÙNG NÔNG THÔN TỈNH TÂY NINH Số lượt xem: 510 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT

Độc lập về kinh tế, hoặc tự do tiếp cận với nguồn thu nhập tự làm ra được xem là một trong những cách thức chính để nâng cao vị thế của phụ nữ tại các nước trên thế giới. Khi xây dựng các chính sách phát triển kinh tế xã hội nông thôn không thể bỏ qua đối tượng phụ nữ. Do vậy, đối xử công bằng với phụ nữ trong các cơ hội, hoạt động trong cuộc sống là yêu cầu cần thiết. Hiện không có nhiều nghiên cứu về những việc làm tạo thu nhập và vị thế của phụ nữ thông qua các hoạt động tạo thu nhập trong nông thôn Việt Nam. Nghiên cứu này thực hiện nhằm xem xét thực trạng tham gia vào các hoạt động tạo thu nhập và những cản ngại của tiến trình nâng cao vị thế của phụ nữ nông thôn. Nghiên cứu điển hình tại nông thôn tỉnh Tây Ninh.

 

 
Các bài viết khác trong tạp chí