KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
VÕ XUÂN VINH
VÕ VĂN PHONG
LIỆU CÓ TỒN TẠI PHẦN BÙ GIÁ TRỊ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM? Số lượt xem: 481 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT

Bài báo này nhằm trả lời câu hỏi: Liệu hiện tượng phần giá trị có tồn tại trên thị trường chứng khoán Việt Nam hay không? Tác giả sử dụng phương pháp phân tích danh mục và kiểm định t - test đối với sự khác biệt tỷ suất lợi nhuận và giữa danh mục cổ phí giá trị và danh mục cổ phiếu tăng trưởng. Trong đó, các danh mục được thiết lập theo các tỷ số BM (Book to market equity). EP (Earnings to Price), CP (Cash flow to price). DP (Dividend yield to price). Kết quả nghiên cứu cho thấy có tồn tại hiện tượng phần bù giá trị trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi các danh mục thiết lập theo tỷ số EP, CP, DP. Ngược lại, trường hợp các danh mục thiết lập theo tỉ số BM không có bằng chứng chứng minh tồn tại hiện tượng phần bù giá trị.

ABSTRACT

This paper attempts to shed light on the question of whether the value premium exists in the Vietnam stock market. We analyze the difference between the returns of the value portfolio and the growth portfolio. Stocks are sorted into porfolios according to the BM, EP, CP and DP ratios. The result suggests that the value premium exists in the Vietnam stock market if the stocks are sorted into porfolios according to EP, CF and DP ratios while it does not exist if the stocks are sorted into portfolios according to the BM ratio

 
Các bài viết khác trong tạp chí