KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
VŨ VIỆT HẰNG
HUỲNH ĐẠT LÂM
CHUYỂN GIAO ĐÀO TẠO – TẦM QUAN TRỌNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TRONG CÁC TỔ CHỨC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số lượt xem: 567 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Với mục tiêu tìm hiểu mức độ tác động của các yếu tố thuộc môi trường làm việc đến việc áp dụng những kiến thức, kỹ năng, hành vi và thái độ đã được đào tạo vào công việc của nhân viên (chuyển giao đào tạo) trong các tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các tác giả của đề tài “Chuyển giao đào tạo - Tầm quan trọng của môi trường làm việc” đã khảo sát ý kiến của 178 nhân viên được công ty cử đi đào tạo từ 3 đến 24 tháng. Thông qua nghiên cứu thực nghiệm kết hợp hai phương pháp cơ bản: nghiên cứu định tính (thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu) cùng nghiên cứu định lượng (dùng bảng câu hỏi khảo sát), các tác giả đã tìm thấy 4 yếu tố có ý nghĩa thống kê ảnh hưởng tích cực đến chuyển giao đào tạo gồm: Cơ hội áp dụng, Sự hỗ trợ của đồng nghiệp, Sự hỗ trợ của cấp trên và Sự sẵn sàng thay đổi.

 

 
Các bài viết khác trong tạp chí