KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN VĂN TUẤN
HỒNG BỮU BỮU
NGUYỄN THỊ THÙY VÂN
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ SINH VIÊN ĐẾN HÌNH ẢNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC. MỘT NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số lượt xem: 596 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Hình ảnh trường đại học có thể được cấu thành từ nhiều yếu tố khác nhau, trong đó hai yếu tố thuộc phạm vi kiểm soát của trường là: chất lượng của các dịch vụ hỗ trợ sinh viên và giá trị cảm nhận về chất lượng đào tạo. Nghiên cứu này kiểm định mối quan hệ của 2 yếu tố trên với hình ảnh trường đại học. Mẫu được thu thập từ 300 sinh viên đang theo học trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, (1) chất lượng dịch vụ hỗ trợ sinh viên là một tiền tố có tác động trực tiếp và gián tiếp đến hình ảnh trường đại học thông qua yếu tố trung gian là giá trị cảm nhận về chất lượng đào tạo; (2) giữa chất lượng dịch vụ hỗ trợ và giá trị cảm nhận của sinh viên về chất lượng đào tạo có mối quan hệ tích cực. Một số hàm ý quản trị cũng được thảo luận trong bài nghiên cứu.


 
Các bài viết khác trong tạp chí