KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
ĐOÀN VĂN TRƯỜNG
NGUYỄN THỊ THANH THÚY
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VAI TRÒ GIỚI TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở NÔNG THÔN HIỆN NAY Số lượt xem: 548 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Với mục tiêu tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò giới trong hoạt động thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng từ dữ liệu điều tra của đề tài: “Vai trò giới trong hoạt động thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo tại các hộ gia đình nghèo ở nông thôn hiện nay - Nghiên cứu tại xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng” năm 2012. Nghiên cứu đã tìm ra 4 yếu tố có ý nghĩa thống kê ảnh hưởng đến vai trò giới trong hoạt động thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo (XĐGN), gồm: Chính sách dạy nghề - tạo việc làm, Chính sách tín dụng - vay vốn, Hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức, Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

 
Các bài viết khác trong tạp chí