KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
CAO MINH TRÍ
TRẦN NGỌC TRI NHÂN
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG QUYẾT ĐỊNH CHỌN NHÀ THẦU KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số lượt xem: 410 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Sự phát triển mạnh của ngành xây dựng đã tác động nhiều đến sự phát triển của các ngành liên quan, trong đó có ngành dịch vụ khảo sát địa chất. Nghiên cứu có mục tiêu chính là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn nhà thầu khảo sát địa chất cho những dự án xây dựng của các doanh nghiệp tư vấn và thiết kế xây dựng tại TP.HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 05 nhân tố ảnh hưởng được sắp xếp theo mức độ quan trọng giảm dần gồm: (1) Giá thầu, (2) Chất lượng, (3) Nguồn lực, (4) Thời gian và (5) Kinh nghiệm. Nghiên cứu cũng đề ra một số kiến nghị hàm ý quản trị nhằm giúp doanh nghiệp khảo sát địa chất gia tăng tỉ lệ thành công trên thị trường.

 
Các bài viết khác trong tạp chí