KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
LÊ THỜI TÂN VÀI SUY NGHĨ TỰ SỰ LỊCH SỬ VÀ VĂN CHƯƠNG NHÂN MỘT TÌNH TIẾT NGHIÊN CỨU TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA CỦA HSIA CHIH-TSING Số lượt xem: 777 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Trao đổi của chúng tôi với C.T.Hsia xoay quanh chú dẫn liên quan đến tình tiết "Đồng Tước Đài Phú” trong Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa. Chú dẫn này cho thấy nhà nghiên cứu vô hình trung không có phân biệt người và việc trong sử với người và việc trong văn. Tâm lí nệ sử và phản xạ khảo cứu vị khảo cứu vô hình trung đã trở thành chướng ngại vật trên con đường đọc hiểu tự sự tiểu thuyết. Mải vận dụng kiến thức sử kí để chú dẫn một cách cô lẻ tình tiết tự sự trong tiểu thuyết khiến nhà nghiên cứu quên đi bản thân mình thực ra đang vãng cảnh” ngôi đài được dựng lên” trong văn chương chứ không chỉ là một di tích bên bờ con sông lịch sử! Đài chim sẻ đồng” bên bờ sông Chương đó đã lưu danh Đồng Tước ” vào trong Tam Quốc Chí và Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa theo những cách khác nhau. Tiểu thuyết và sử kí đã khác nhau thì Dễn Nghĩa của nhà hê bình văn chương và nhà nghiên cứu lịch sử cũng đâu có thể cùng một cách thức! Bài viết này chính là xoay quanh một tinh thần cơ bản như thế.

 
Các bài viết khác trong tạp chí