KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN THÀNH LONG
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH BẾN TRE Số lượt xem: 1232 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch Bến Tre gắn với đặc thù về điều kiện kinh tế - xã hội và điều kiện tự nhiên của địa phương. Kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng tác giả tiến hành khảo sát 359 đối tượng là các giám đốc, phó giám đốc hoặc người được giám đốc ủy quyền tham gia nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý và điều hành doanh nghiệp, có kinh nghiệm làm việc và hiểu tình hình kinh doanh của doanh nghiệp du lịch tại Bến Tre. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 8 yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch Bến Tre. Mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khác nhau. Thứ nhất, nguồn nhân lực. Thứ hai, chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Thứ ba, điều kiện môi trường điểm đến. Thứ tư, cạnh tranh về giá. Thứ năm, năng lực tổ chức, quản lý. Thứ sáu, năng lực marketing. Thứ bảy, thương hiệu. Thứ tám, trách nhiệm xã hội. Nghiên cứu đã kiểm định mô hình cũng như thang đo cho các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh, kết quả đều đạt yêu cầu và đảm bảo độ tin cậy. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho các doanh nghiệp du lịch Bến Tre trong thời gian tới.

 
Các bài viết khác trong tạp chí