KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
PHAN GIA QUYỀN
MỐI QUAN HỆ GIỮA SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ SỰ NÉ TRÁNH THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Số lượt xem: 1145 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT

Trong bài nghiên cứu này, tác giả xem xét mối quan hệ giữa mức độ né tránh thuế và sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp ở Việt Nam. Qua đó trả lời cho câu hỏi: Sở hữu nhà nước có ảnh hưởng thế nào đến hành vi né tránh thuế của các doanh nghiệp Việt Nam. Bằng cách sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng trên bộ dữ liệu gồm 462 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2009 – 2015, kết quả chỉ ra rằng mức độ sở hữu nhà nước có quan hệ nghịch biến với mức độ né tránh thuế, theo đó, doanh nghiệp có mức độ sở hữu nhà nước càng cao thì sẽ càng ít có hành vi né tránh thuế. Kết quả nghiên cứu này tương đối vững chắc bằng cách sử dụng biến giả sở hữu nhà nước. Ngoài ra, quy mô, lợi nhuận, tài sản hữu hình và đòn bẩy có mối quan hệ đồng biến với mức độ né tránh thuế của các doanh nghiệp Việt Nam.

 
Các bài viết khác trong tạp chí