KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
VÕ XUÂN VINH
NGUYỄN MINH NGUYỆT
THANH KHOẢN, BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN VÀ TỶ SUẤT SINH LỜI CỔ PHIẾU - NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Số lượt xem: 1273 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của thanh khoản, biến động lợi nhuận đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS) với dữ liệu là các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2015, kết quả cho thấy mối quan hệ đồng biến giữa thanh khoản và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu. Ngược lại biến động lợi nhuận có quan hệ nghịch biến với tỷ suất sinh lợi cổ phiếu.

 
Các bài viết khác trong tạp chí