KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN THÀNH LONG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN LÒNG TRUNG THÀNH ĐẾN SỰ CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP TẠI BẾN TRE Số lượt xem: 634 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm xác định mối quan hệ giữa các yếu tố tác động lòng trung thành và cam kết của nhân viên tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng tác giả tiến hành khảo sát 349 nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Nghiên cứu sẽ giúp cho các nhà quản trị thấy được mối quan hệ giữa các khía cạnh của lòng trung thành và sự cam kết của nhân viên, đồng thời hiểu được những hành vi, những mong đợi của nhân viên đối với doanh nghiệp. Từ đó, các nhà quản trị đưa ra định hướng phát triển nhân sự tốt hơn, tìm ra các giải pháp để có thể nâng cao mức độ gắn kết và lòng trung thành của các nhóm nhân viên khác nhau đối với doanh nghiệp trong điều kiện các nguồn lực có giới hạn, đồng thời cũng tạo ra lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh khốc liệt và thay đổi nhanh chóng như hiện nay.

 
Các bài viết khác trong tạp chí