KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN NĂNG NAM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI QUỐC PHÒNG ĐA PHƯƠNG CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY Số lượt xem: 887 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT

Để thực hiện mục tiêu phát triển quốc gia, đồng thời góp phần xây dựng một khu vực, thế giới hòa bình, hữu nghị và thịnh vượng, các quốc gia trên thế giới luôn có nhu cầu tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương để duy trì sự đồng thuận, cũng như phối hợp hành động trên các lĩnh vực cùng quan tâm. Trong đó, lĩnh vực quốc phòng nói chung và hợp tác đa phương về quốc phòng nói riêng ngày càng trở nên quan trọng. Tham gia các diễn đàn đa phương là để hợp tác và đấu tranh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, đồng thời bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Bài viết này, tập trung phân tích làm rõ một số vấn đề cơ bản về đối ngoại Quốc phòng đa phương; một số diễn đàn hợp tác đối ngoại quốc phòng Việt Nam tham gia; đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp cơ bản để đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Quốc phòng đa phương của Quân đội nhân dân Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

 
Các bài viết khác trong tạp chí