KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN THỊ LOAN PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Số lượt xem: 940 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Mục tiêu chính của bài viết là phân tích, đánh giá các kết quả, hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến tính hiệu lực của hoạt động phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam và khuyến nghị giải pháp góp phần nâng cao tính hiệu lực của hoạt động phòng chống rửa tiền thông qua đó ngăn ngừa hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của rửa tiền đối với quốc gia. Trong phạm vi bài viết, tác giả sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp các phương thức rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam từ năm 2007 - 2015. Dựa vào lý thuyết của Basel về phòng chống rửa tiền, bài viết thu thập dữ liệu thông qua khảo sát 176 mẫu từ lãnh đạo, nhân viên của Ngân hàng nhà nước và 22 ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

 
Các bài viết khác trong tạp chí