KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN PHÚC CẢNH KIỀU HỐI VÀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC NƯỚC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Số lượt xem: 1066 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu trong giai đoạn 2000 - 2013 tại 32 quốc gia thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương để kiểm tra tác động của kiều hối lên cán cân thương mại. Thông qua mô hình ước lượng cho dữ liệu bảng bằng phương pháp GMM, nghiên cứu phát hiện tác động tiêu cực của kiều hối lên cán cân thương mại, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế phát triển ổn định. Tuy nhiên, trong giai đoạn khủng hoảng kiều hối lại có tác động tích cực lên cán cân thương mại của các quốc gia trong khu vực.

 
Các bài viết khác trong tạp chí