KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN TRẦN CẨM LINH
PHAN THỊ YÊN
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BIẾN ĐỘNG TĂNG SẢN LƯỢNG GẠO XUẤT KHẨU – TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM Số lượt xem: 728 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Mặc dù là một cường quốc về xuất khẩu gạo nhưng giá trị xuất khẩu gạo tại Việt Nam lại giảm. Thêm vào đó, nguy cơ cạnh tranh về xuất khẩu gạo ngày càng gia tăng vì sản lượng cung ứng gạo của các nước trong khu vực ngày càng cao. Chính vì thế nghiên cứu này được thực hiện thông qua kiểm định Binary Logistic nhằm tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng gạo xuất khẩu. Kết quả nghiên cứu tìm thấy 3 yếu tố có ý nghĩa thống kê ảnh hưởng đến sản lượng gạo xuất khẩu là việc Xây dựng mối quan hệ, Giá xuất khẩu và Chính sách vĩ mô. Trong đó, yếu tố Xây dựng mối quan hệ có tương quan thuận chiều mạnh nhất (β0 MQH = 1.846), hai yếu tố còn lại tác động nghịch chiều (β0 Gia = -0.991 và β0 VM = -1.278). Hai yếu tố không có ảnh hưởng đến sản lượng gạo xuất khẩu là Chất lượng gạo và Năng lực marketing. Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa chiến lược đối với các nhà quản trị của một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo nói riêng và xuất khẩu nông sản nói chung. Các nhà quản trị có thế dựa vào mức độ ảnh hưởng của các yếu tố để thực hiện các điều tiết trong việc quản lý xuất khẩu và điều tiết biến động sản lượng xuất khẩu gạo.

 
Các bài viết khác trong tạp chí