KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGÔ THỊ THANH TIÊN
CAO QUỐC VIỆT
TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN Số lượt xem: 887 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Mục đích của bài nghiên cứu này là (1) tổng quan lý thuyết các nghiên cứu về những yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp trước đây; (2) phát hiện các khe hổng nghiên cứu liên quan đến ý định khởi nghiệp; (3) đề xuất khung lý thuyết về ý định khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam. Kết quả tổng quan cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trong các nghiên cứu trước được phân loại thành các nhóm yếu tố: chương trình giáo dục khởi nghiệp, môi trường tác động, động cơ, tính cách, tư duy, thái độ, giới tính.

 
Các bài viết khác trong tạp chí