KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN THU HIỀN
TRẦN DUY THANH
NGUYỄN HẢI NGÂN HÀ
VÕ THỊ THANH NHÀN
NGUYỄN TIẾN THÔNG
QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH ĐỘNG CẤU TRÚC VỐN - QUAN SÁT TỪ CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Số lượt xem: 1071 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Nghiên cứu này kiểm chứng vai trò của quản trị công ty và đặc thù của doanh nghiệp đối với quyết định cấu trúc vốn trên mẫu nghiên cứu là các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Với bộ dữ liệu bảng cân bằng, mô hình cấu trúc vốn tĩnh và động lần lượt được kiểm chứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy cấu trúc vốn không chỉ phụ thuộc đặc thù doanh nghiệp, mà còn chịu ảnh hưởng bởi đặc điểm sở hữu doanh nghiệp. Doanh nghiệp có sở hữu nước ngoài cao có khuynh hướng giảm vay nợ và tận dụng nguồn vốn chủ sở hữu dồi dào nhằm hạn chế chi phí đại diện từ vốn vay. Bằng chứng ủng hộ lý thuyết người đại diện của Jensen & Meckling (1976).

 
Các bài viết khác trong tạp chí