KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN KHẮC QUÂN
MAI XUÂN THIỆN
LÊ HOÀI LONG
ĐÁNH GIÁ SỰ KHÁC BIỆT TRONG NHẬN THỨC CỦA KỸ SƯ XÂY DỰNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) Số lượt xem: 493 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Mục tiêu chính của bài báo này là đánh giá sự khác biệt trong nhận thức của kỹ sư xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh về thuận lợi và khó khăn khi triển khai công nghệ Building Information Modeling (BIM). Số liệu được thu thập bằng bảng câu hỏi và phân tích bằng phép kiểm định sự khác biệt giữa hai tổng thể. Kết quả phân tích số liệu cho thấy nhận thức về thuận lợi và khó khăn của công nghệ BIM trong nhóm kỹ sư đã tìm hiểu có giá trị trung bình cao hơn cũng như nhận định về mức độ sử dụng và tương lai phát triển của BIM gần với thực tế hơn. Tuy nhiên xét về tổng thể thì nhận thức của hai nhóm kỹ sư này không có sự khác biệt nhau nhiều. Có thể nói rằng nhận thức về công nghệ BIM của các kỹ sư đã tìm hiểu vẫn chưa sâu sắc và rất khó để tìm ra sự khác biệt trong nhận thức của các kỹ sư đã tìm hiểu và chưa tìm hiểu về công nghệ BIM.

 
Các bài viết khác trong tạp chí