KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
DƯƠNG HỒNG THẨM TIẾP CẬN BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA NỀN MÓNG Số lượt xem: 1166 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Nền móng cần được thiết kế bền vững và cứng. Nhiều vấn đề không chắc chắn đi kèm càng tăng khi bài toán càng phức tạp dẫn đến lãng phí như: quan niệm, an toàn quá mức, áp dụng tiêu chuẩn, xử lý lựa chọn dữ liệu, áp giá… Đặt ra bài toán tối ưu hóa nền móng là cần thiết. Ở đây, tối ưu theo tiêu chí kỹ thuật an toàn, kiên cố mà chi phí thỏa đáng, tức là bài toán kinh tế kỹ thuật đều hài hòa trong mức quy định. Có nhiều cấp độ tối ưu cao hơn tối ưu này, nhưng đâu là thiết kế thuyết phục nhất trong lĩnh vực kỹ thuật?
Bài báo này đề nghị một cách tiếp cận bài toán tối ưu hóa Nền Móng theo hai giai đoạn. Hệ số an toàn được giả sử là tích của các hệ số an toàn riêng phần, gồm một hệ số an toàn riêng phần cho Khả năng chịu tải (KNCT) của nền đất, và một của độ bền vật liệu Móng. Đạo hàm riêng phần được dùng để thu được giá trị biến mà đóng góp vào KNCT giới hạn, giai đoạn này gọi là điều kiện cần của bài toán tối ưu hóa.
Điều kiện đủ cho một giải pháp tối ưu là tìm kiếm giá thành thấp nhất của hệ thống móng có kể đến đất đắp và giá xây lắp... Giai đoạn tính toán này sử dụng một cách phù hợp một trong số khá nhiều giải thuật khác nhau như Giải thuật Gien (AG), giải thuật tiến hóa khác biệt (DE)…

 
Các bài viết khác trong tạp chí