KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
DƯƠNG HỒNG THẨM
NGUYỄN THANH HÀ
VÕ HOÀNG TRÍ
MỘT NGHIÊN CỨU VỀ HỆ SỐ NHÓM CỌC HẠ VÀO ĐẤT RỜI Số lượt xem: 961 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Bài toán Khả năng chịu tải của cọc và nhóm cọc trong đất rời là một chủ đề lý thú với nhiều hướng như về Hệ số hiệu quả nhóm, về chiều sâu tới hạn mà tại đó ma sát hông không thay đổi theo độ sâu... Bài báo này nghiên cứu chủ yếu về khả năng chịu tải của nhóm cọc trong đất rời, đồng thời khảo sát hệ số hiệu quả nhóm khi cự ly bố trí cọc tăng lên lớn hơn 3D, cũng như khi số cọc tăng lên. Cọc đơn và nhóm cọc hạ vào nền đất rời đồng nhất được mô phỏng dùng phần mềm Plaxis 3D. Kết quả chỉ ra Khả năng chịu tải của nhóm cọc là khác nhau khi xem xét bài toán cự ly cố định, không chỉ giảm khi số cọc tăng lên; ngoài ra, Hệ số hiệu quả nhóm là khác nhau giữa a) số cọc trong nhóm thay đổi và b) cự ly tim tim cọc thay đổi (khi bố trí cọc theo những khoảng cách khác nhau và số cọc cố định). Từ đó nghiên cứu đề nghị cấu hình hợp lý cho cọc hạ vào đất rời.

 
Các bài viết khác trong tạp chí