KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN VĂN PHÚC
TÌM HIỂU LỊCH SỬ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THẾ GIỚI TRONG 2000 NĂM Số lượt xem: 1143 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Tăng trưởng kinh tế đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà kinh tế học vì một sự khác biệt nhỏ trong tốc độ tăng trưởng giữa hai quốc gia trong một thời gian dài có thể dẫn đến sự chênh lệch rất lớn về sự thịnh vượng. Qua xem xét số liệu tăng trưởng kinh tế thế giới trong 2000 năm qua, bài viết này rút ra các kết luận sau đây. Thứ nhất, trong phần lớn lịch sử, nhân loại nhìn chung sống trong nghèo khổ, tăng trưởng kinh tế nhanh chỉ thật sự diễn ra trong gần 200 năm trở lại đây. Thứ hai, một tốc độ tăng trưởng nhỏ nhưng được duy trì trong một thời gian dài có thể tạo ra khác biệt lớn về kết quả (như Tây Âu giai đoạn 1000-1820). Thứ ba, khả năng bắt kịp tăng trưởng của các nước đang phát triển đối với các nước giàu nhất là vô cùng khó khăn. Sau gần 200 năm công nghiệp hóa, bắt đầu từ năm 1820, thứ bậc các khu vực trên thế giới xét theo GDP bình quân đầu người gần như không hề thay đổi, ngoại trừ Nhật Bản. Hầu hết các nước ngày càng tụt hậu xa hơn so với các nước phương Tây giàu có. Thứ tư, lịch sử cho thấy
là tăng trưởng nhanh trong dài hạn là rất khó, rất hiếm quốc gia đạt được tốc độ tăng GDP bình quân đầu người từ 4,0%/năm trở lên trong 40-50 năm liên tục. Kiến nghị rút ra với Việt Nam là chúng ta không nên thúc đẩy tăng trưởng nhanh bằng mọi giá. Tăng trưởng ổn định lâu dài quan trọng hơn là tăng trưởng nhanh nhưng ngắn hạn.

 
Các bài viết khác trong tạp chí