KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
ĐƯỜNG VÕ HÙNG
BÙI NGUYÊN HÙNG
MÔ HÌNH TOÁN THIẾT KẾ CHUỖI CUNG ỨNG: XEM XÉT CÔNG SUẤT VẬN HÀNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH Số lượt xem: 1106 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, chúng tôi xây dựng mô hình thiết kế chuỗi cung ứng đơn sản phẩm, theo thời gian, trong đó các nhà máy sản xuất và các tổng kho được quyết định mở hay không tại những vị trí lựa chọn trước. Với mỗi đơn vị kinh doanh được mở chúng ta sẽ kiểm soát công suất vận hành. Nếu đơn vị kinh doanh nào vận hành dưới mức yêu cầu thì đơn vị đó phải trả chi phí (chi phí phạt), và chi phí này sẽ làm gia tăng tổng chi của hàm mục tiêu. Nếu nhu cầu có xu hướng giảm hoặc thay đổi thì tổng phí sẽ tăng do phí đầu tư và phí vận hành tăng. Thông tin này sẽ giúp các nhà đầu tư và nhà quản lý đánh giá hiệu quả vận hành của chuỗi cung ứng của họ hoặc có thể xem xét chính sách thuê ngoài. Mô hình được xây dựng theo bài toán quy hoạch nguyên hỗn hợp, trong đó hàm mục tiêu là cực tiểu tổng phí bao gồm phí vận chuyển, phí tồn kho, phí đầu tư các đơn vị kinh doanh và chi phí vận hành dưới mức vận hành cho phép. Dựa trên cấu trúc của mô hình, chúng tôi phải đưa thêm một số ràng buộc phụ trước khi áp dụng giải thuật Lagrange để giải. Kết quả tính toán và giải thuật của đề nghị của mô hình được so sánh
với lời giải tối ưu từ phần mềm LINGO.

   
 
Các bài viết khác trong tạp chí