KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN VĨNH KHƯƠNG
PHÙNG ANH THƯ
ẢNH HƯỞNG TÍN HIỆU GIAN LẬN VÀ LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Số lượt xem: 1138 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Tính xác thực về giá trị thu nhập trên báo cáo tài chính đã nhận được sự chú ý rất lớn từ cả nhà đầu tư và nhà quản lý. Do có sự tồn tại của các khoản thu nhập bị thao túng bởi những người tham gia thị trường dẫn đến thị trường chứng khoán đi chệch khỏi các giá trị chính xác lúc đầu của chúng, dẫn đến gây hiểu nhầm cho bức tranh của thị trường. Nghiên cứu được thực hiện nh m cung cấp b ng chứng về mối quan hệ giữa tín hiệu gian lận, lãi c bản trên c phiếu đến giá c phiếu các c ng ty niêm yết trên thị trường chứng khoán iệt Nam TT N . Dựa vào dữ liệu của 100 c ng ty niêm yết trước năm 2009, có c ng bố báo cáo tài chính trong giai đoạn 2012-201 , b ng phư ng pháp định lượng ph hợp với dữ liệu bảng, tác giả đã đưa đến kết luận r ng: lãi c bản trên c phiếu, tín hiệu gian lận có tác đ ng đến giá c phiếu.

 
Các bài viết khác trong tạp chí