KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
TRẦN TIẾN KHOA
LÊ THỊ THANH XUÂN
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ – CÁCH TIẾP CẬN TỪ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH Số lượt xem: 1165 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Luận văn tốt nghiệp là yêu cầu của nhiều ngành đào tạo, trong đó có ngành quản trị. Để đa dạng các đề tài luận văn tốt nghiệp và cách thức thực hiện, các phương pháp nghiên cứu đa dạng với các quan điểm khác nhau cần được giới thiệu và phổ biến rộng rãi. Mục tiêu của bài báo này là giới thiệu cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu định tính để thực hiện luận văn tốt nghiệp đại học ngành quản trị. Bài báo mở đầu bằng việc giới thiệu những đặc điểm cơ bản của nghiên cứu định tính và một số vấn đề có thể giải quyết theo phương pháp định tính. Sau đó, các phương pháp nghiên cứu định tính và các kỹ năng cần thiết để thực hiện được trình bày, nhằm giúp người đọc thấy rõ hơn khả năng áp dụng những phương pháp này cho các nghiên cứu ở bậc đại học.

 
Các bài viết khác trong tạp chí