KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
PHAN BÙI GIA THỦY
TRẦN ĐỨC TÀI
TRẦN THỊ TÚ ANH
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP Số lượt xem: 255 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT


Nghiên cứu được thực hiện với mục đích đo lường tác động của đặc điểm Tổng giám đốc điều hành (Chief Executive Officer - CEO) đến hiệu quả hoạt động công ty ở Việt Nam. Dựa trên mẫu dữ liệu gồm 120 công ty niêm yết trên HOSE giai đoạn 2009-2015, tổng cộng 840 số quan sát, kết quả nghiên cứu cho thấy tác động của độ tuổi và tỷ lệ sở hữu vốn của CEO đến hiệu quả hoạt động công ty là phi tuyến. Ngoài ra, những công ty có CEO kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ có hiệu quả tốt hơn so với các công ty không duy trì cấu trúc này.

 
Các bài viết khác trong tạp chí