KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
VÕ HỒNG ĐỨC
LÊ HOÀNG LONG
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM Số lượt xem: 571 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích xác định chỉ số thể hiện mức hiệu quả kỹ thuật và các nhân tố tác động lên chỉ số này cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Sử dụng dữ liệu khảo sát công bố mới nhất cho đến thời điểm tháng 3/2014 dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành chế biến, sản xuất, kết hợp với mô hình Phân tích bao dữ liệu ở bước một và Hồi quy Tobit ở bước hai, kết quả từ nghiên cứu định lượng như sau: (1) chỉ số hiệu quả sản xuất của các DNNVV tại Việt Nam đạt mức từ 52% đến 80% tùy theo ngành sản xuất (giả định sản lượng thay đổi theo quy mô); (2) các nhân tố Quy mô và Thời gian hoạt động đều có quan hệ tới hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp, trong khi Quy mô tác động thuận chiều lên hiệu quả sản xuất thì Thời gian hoạt động lại có tác động ngược chiều lên hiệu quả sản xuất; và (3) tận dụng đòn bẩy tài chính có thể thúc đẩy hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp trong trường hợp ngành chế biến thức ăn và đồ uống và ngành sản xuất kim loại.

 
Các bài viết khác trong tạp chí