KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
BÙI THANH TRÁNG
Ý ĐỊNH THUÊ VĂN PHÒNG ẢO CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Số lượt xem: 597 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo rất phổ biến tại các nước phát triển vì tính hoàn hảo và chuyên nghiệp của nó. Tuy nhiên, tại Việt Nam dịch vụ này mới hình thành trong một vài năm trở lại đây và chưa phát triển vì nhiều lý do như công nghệ chưa đáp ứng, độ tin cậy chưa cao và thói quen sử dụng văn phòng truyên thống. Nghiên cứu này tập trung phân tích các nhân tố tác động đến ý định thuê văn phòng ảo tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phương pháp nghiên cứu sử dụng bao gồm định tính và định lượng. Phân tích được thực hiện thông qua kiểm định thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy tuyến tính bội. Mô hình nghiên cứu được dựa trên cơ sở lý thuyết và kết quả nghiên cứu định tính. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 4 nhân tố tác động đến ý định thuê văn phòng ảo theo thứ tự từ lớn đến nhỏ: (1) chi phí, (2) vị trí, (3) sự linh hoạt, và (4) ứng dụng công nghệ. Kết quả nghiên cứu đã gợi ý một số kiến nghị đến các nhà kinh doanh chothuê văn phòng ảo.

 
Các bài viết khác trong tạp chí