KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
VÕ ĐỨC THỌ ĐA DẠNG HÓA VÀ RỦI RO NGÂN HÀNG: NỢ XẤU VÀ ỔN ĐỊNH KÉM HIỆU QUẢ Số lượt xem: 423 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT

Bài nghiên cứu thu thập số liệu của 25 ngân ng t ương mại Việt Nam từ 2001 đến 2015, nguồn dữ liệu từ Bankscope, với mục tiêu phân tích các chiến lược đa dạng óa tác động đến rủi ro ngân hàng (đặc biệt là rủi ro ổn định kém hiệu quả - risk of stability inefficiency). Tuy nhiên, không như những nghiên cứu trước đó, bài nghiên cứu này mở rộng vấn đề bằng cách chứng minh tác động của 3 chiến lược đa dạng hóa khác nhau như tiền gửi , tín dụng, và t ài sản lên các yếu tố của rủi ro ngân hàng, xét ở cả 2 phương diện: (i) thông qua đặc tính của nợ xấu, và mất thanh khoản; (ii) thông qua đặc tính rủi ro bên trong mô hình ước lượng yếu tố ổn định kém hiệu quả của ngân hàng. Ngoài ra, tác giả còn tiếp cận mô hình phân tích ở cả hai trạng thái – tĩnh động, với góc nhìn đa chiều và xuyên suốt qua nhiều trạng thái ước lượng, kết quả của bài nghiên cứu này đưa ra 2 vấn đề nổi bật. Thứ nhất, có thể thấy khi càng gia tăng chiến lược đa dạng hóa sẽ làm gia tăng tính rủi ro và giảm tính ổn định ngân hàng (đặc biệt là mức độ ổn định kém hiệu quả). Thứ hai, kết quả nghiên cứu có ý nghĩa thống kê ở tất cả các hệ số tập trung và nghịch biến. Điều này có nghĩa, gia tăng chến lược đa dạng hóa sẽ làm gia tăng rủi ro toàn bộ 3 phương diện – nợ xấu, khả năng mất thanh khoản, và tính ổn định kém hiệu quả hoạt động ngân hàng.

 
Các bài viết khác trong tạp chí