KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
TRỊNH THÙY ANH ĐỘNG LỰC VÀ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÁC CÔNG TY KINH DOANH THỰC PHẨM SẠCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số lượt xem: 359 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Động lực làm việc là một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả công việc của người lao động. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố tạo nên động lực và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả công việc của nhân viên các công ty kinh doanh thực phẩm sạch. Phương pháp phân tích định lượng được sử dụng để xây dựng và kiểm định thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc và mối quan hệ giữa động lực và hiệu quả công việc. Kết quả cho thấy yếu tố lương thưởng và chế độ phúc lợi tác động mạnh nhất đến động lực làm việc, tiếp theo là sự thăng tiến và phát triển nghề nghiệp, sau đó là đặc điểm công việc, quan hệ đồng nghiệp, điều kiện làm việc, và cuối cùng, lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp tác động yếu nhất đến động lực làm việc. Động lực làm việc tác động khá lớn đến hiệu quả công việc.

 
Các bài viết khác trong tạp chí