KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN ĐỨC LỘC
HIỆN TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN PHÚC LỢI XÃ HỘI CỦA NGƯỜI CÔNG NHÂN ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM Số lượt xem: 533 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Bài viết tập trung vào phân tích các dữ liệu khảo sát trách nhiệm phúc lợi xã hội của Nhà nước và doanh nghiệp đối với người công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bình Dương. Trong đó, nhìn nhận mối tương quan giữa trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và quan niệm phúc lợi xã hội là một quyền lợi cơ bản mà mỗi công dân được hưởng. Xu hướng thay đổi của các hệ thống phúc lợi xã hội từ sau thời kỳ đổi mới (đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và y tế) cho thấy hiện tượng “hàng hóa hóa” các dịch vụ bảo trợ xã hội đang diễn ra một cách thường xuyên và mạnh mẽ hơn. Phúc lợi xã hội đang dần trở thành những dịch vụ mà người dân muốn hưởng dụng thì phải bỏ tiền, thậm chí phải trả giá cao để mua được dịch vụ tốt. Một hệ thống Phúc lợi xã hội (PLXH) toàn diện sẽ cho thấy được nghĩa vụ của mỗi người đối với việc đảm bảo đời sống cho bản thân và cộng đồng. Nhưng xu hướng “hàng hóa hóa” hiện nay đang khiến cho phúc lợi xã hội trở thành những gánh nặng đè lên vai những người lao động có thu nhập thấp.

 
Các bài viết khác trong tạp chí