KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
VÕ HỒNG ĐỨC
NGUYỄN CÔNG THẮNG
HỒ MINH CHÍ
VÕ THẾ ANH
PHẠM NGỌC THẠCH
BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP THEO GIỚI TÍNH VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM Số lượt xem: 482 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Quan hệ giữa bất bình đẳng thu nhập và tăng trưởng kinh tế đã thu hút nhiều sự chú ý của các nhà nghiên cứu kinh tế và cơ quan hoạch định chính sách. Tuy nhiên, bất bình đẳng thu nhập theo giới tính vẫn chưa dành được nhiều sự quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh của các quốc gia mới nổi như Việt Nam. Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá và lượng hóa tác động của bất bình đẳng thu nhập theo giới lên tăng trưởng kinh tế địa phương cho 63 Tỉnh/thành trong giai đoạn 2004-2014, thời điểm mới nhất dữ liệu nghiên cứu có được từ cuộc khảo sát của Tổng cục Thống kê. Trong nghiên cứu này, bất bình đẳng thu nhập theo giới tính được đo lường bởi hai chỉ số khác nhau: (i) Chỉ số Gini; và (ii) Chỉ số Theil. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trong khi bất bình đẳng thu nhập theo nam giới có tác động và tác động cùng chiều đến tăng trưởng kinh tế, bất bình đẳng thu nhập theo nữ giới lại có tác động ngược chiều đến tăng trưởng kinh tế địa phương tại Việt Nam trong thời gian vừa qua.

 
Các bài viết khác trong tạp chí