KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
CHU NGUYỄN MỘNG NGỌC
HOÀNG TRỌNG
BÙI THỊ THU MỸ
ĐO LƯỜNG SỰ THÍCH NGHI VĂN HÓA XÃ HỘI CỦA TRÍ THỨC TRẺ NHẬP CƯ VÀO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số lượt xem: 462 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Di cư lao động là xu hướng tất yếu trên toàn cầu ngày nay. Với Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), lao động nhập cư là động lực quan trọng giải quyết vấn đề nhân lực, góp phần tăng cường, phát triển kinh tế thành phố. Nghiên cứu này đã phát triển mô hình đo lường khái niệm thích nghi văn hóa xã hội vào bối cảnh Việt Nam (VN), nhằm cung cấp một sự hiểu biết thấu đáo hơn về cách thức thích nghi của người nhập cư trí thức trẻ với đời sống tại TP.HCM. Phương pháp mô hình phương trình cấu trúc bình phương bé nhất từng phần (PLS-Sem) được dùng trong quá trình phân tích dữ liệu đã phát hiện năm thành phần phản ánh quá trình thích nghi văn hóa xã hội của người nhập cư trí thức trẻ và khẳng định quan hệ nhân quả giữa sự thích nghi với sự hài lòng về cuộc sống của người nhập cư. Các tác giả cũng gợi ý biện pháp để gia tăng khả năng thích nghi của người nhập cư trí thức trẻ tại TP.HCM.

 
Các bài viết khác trong tạp chí