KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
LÊ THỊ NGỌC PHÚC THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TRI THỨC BẢN ĐỊA VỀ CÁC LOÀI ĐỘNG THỰC VẬT TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ TẠI HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG Số lượt xem: 226 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Bài viết tập trung trình bày thực trạng sử dụng tri thức bản địa trong chăm sóc sức khỏe và các yếu tố tác động đến thực trạng sử dụng của các tộc người ở huyện Lạc Dương - nơi nằm trong vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển Lang Biang. Nghiên cứu được thiết kế theo hướng định lượng và định tính. Tổng cộng có 308 thông tín viên tại huyện Lạc Dương tham gia vào cuộc nghiên cứu. Dữ liệu được thu thập dựa vào công cụ bảng hỏi cấu trúc và bảng gợi ý phỏng vấn sâu. Trong đó, bảng hỏi cấu trúc tập trung tìm hiểu những đặc điểm của thông tín viên, thực trạng sử dụng những loại động thực vật trong việc chăm sóc sức khỏe. Những lý giải về các yếu tố đã tác động đến việc sử dụng tri thức này được tìm hiểu thông qua những cuộc phỏng vấn sâu. Kết quả nghiên cứu cho thấy các tộc người ở huyện Lạc Dương hiện nay vẫn kết hợp giữa việc chữa trị bệnh bằng phương pháp Tây Y (thuốc được cấp từ trạm xá hoặc bệnh viện) và phương pháp dân gian (sử dụng những loài động thực vật). Mặc dù, hiện nay các tộc người vẫn sử dụng các loài động thực vật trong chữa trị bệnh nhưng tỷ lệ này đã thay đổi do nhiều yếu tố tác động như quan niệm về bệnh tật, quan niệm về đặc tính và công dụng của các loài động thực vật và chính sách bảo vệ rừng.

 
Các bài viết khác trong tạp chí