KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN THANH MAI
MAI TRƯỜNG
NGHIÊN CỨU NUÔI CẤY LỎNG LẮC THU SINH KHỐI LAN KIM TUYẾN BẢN ĐỊA Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. IN VITRO Số lượt xem: 101 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Nội dung nghiên cứu này trình bày hệ thống nhân nhanh lan kim tuyến (Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. in vitro và kỹ thuật nuôi cấy lỏng lắc thu sinh khối cây lan có khả năng sử dụng làm nguồn nguyên liệu dược.
Mẫu đoạn thân (≈1,5-2cm) được khử trùng tạo nguồn mẫu in vitro bằng thuỷ ngân II Clorua ở nồng độ 0,1% trong 5 phút và nuôi cấy tạo chồi trên môi trường MS (Murashige & Skoog, 1962) không chất điều hòa sinh trưởng trong 60 ngày. Giai đoạn nhân nhanh chồi trên môi trường MS có bổ sung 1,5mg.L-1 BAP; 0,2mg.L-1 NAA trong 90 ngày và sau đó nuôi chồi tăng trưởng trên
MS½ . Tạo cây hoàn chỉnh trên môi trường MS½ bổ sung 0,5mg.L-1 NAA trong thời gian 60 ngày. Nhân nuôi sinh khối cây lan kim tuyến được nuôi trong môi trường lỏng MS½ (giảm ½ khoáng đa lượng) có bổ sung 30g/L đường và 10% nước dừa và bổ sung nguồn polyamine riêng rẽ (1,5g.L- 1 casein; 1g.L-1 dịch chiết nấm men) cho hiệu quả gia tăng sinh khối tươi tốt nhất trong nuôi cấy bằng máy lắc ổn nhiệt (Brunswick Innova 4230) ở tốc độ lắc 80 rpm.

 
Các bài viết khác trong tạp chí