KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGUYỄN NGỌC DUY PHƯƠNG
MAI THỊ THANH TRANG
TRƯƠNG NGỌC ANH VŨ
MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÍNH SÁCH DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ LÒNG TRUNG THÀNH NHÂN VIÊN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẬP ĐOÀN HOA SEN Số lượt xem: 266 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Lý thuyết nguồn nhân lực luôn coi trọng việc duy trì nguồn nhân lực. Hiện nay, doanh nghiệp luôn chịu sự cạnh tranh cao về nhân lực giữa các doanh nghiệp trong ngành hoặc thậm chí là ngoài ngành. Do đó, việc biến động nguồn nhân lực là thực tế có thể xảy ra với bất kỳ doanh nghiệp nào, chính nó là tác nhân tiêu cực gây nên những khó khăn trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Dựa trên cơ sở lý thuyết trước đây, tác giả đã đưa ra mô hình cho nghiên cứu về lòng trung thành của nhân viên, qua kết quả phân tích từ 400 phiếu khảo sát được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0. Kết quả đánh giá sơ bộ thang đo bằng Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA) cho thấy tất cả các thang đo đảm bảo độ tin cậy và giá trị hội tụ. Kết quả phân tích hồi quy bội cho thấy yếu tố Hài lòng công việc có mức tác động cao nhất (Beta = 0.311), thứ 2 là Đào tạo – phát triển (Beta = 0.273), tiếp theo là Lương thưởng, công nhận (Beta = 0.167), và Môi trường làm việc (Beta = 0.101). Từ kết quả nghiên cứu gợi ý một số chính sách liên quan đến duy trì nguồn nhân lực nhằm nâng cao lòng trung thành của nhân viên Tập đoàn Hoa Sen.

 
Các bài viết khác trong tạp chí