KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
ĐINH THỊ TRIỀU GIANG
VÕ THỊ DUYÊN ANH
NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG E-LEARNING TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH Số lượt xem: 74 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT

Mục đích: Nghiên cứu này nhằm mục đích hiểu rõ suy nghĩ của sinh viên Đại học Văn Lang đối với việc học tiếng Anh qua hình thức trực truyến, cũng như đánh giá sự hiệu quả của hình thức E-Learning đối với việc dạy và học tiếng Anh tổng quát trong Trường Đại học Văn Lang.
Phương pháp nghiên cứu: Nhóm nghiên cứu thực hiện nghiên cứu định tính (Qualitative Research) với phương pháp Nghiên cứu trường hợp (Case Study). Công cụ nghiên cứu chính là phỏng vấn chuyên sâu (In-depth Interviews). Sau khi thu thập dữ liệu, các đoạn ghi âm sẽ được nghe lại để phân tích và kiểm chứng chéo.
Kết quả nghiên cứu: Hình thức học E-Learning không thực sự làm cho việc học tiếng Anh tốt hơn. Nguyên nhân một phần từ việc sinh viên thiếu động lực học tập, có hành vi gian lận/đạo văn, có thái độ trì hoãn học tập, học đối phó với thi cử và nguyên nhân sâu xa là sinh viên quá quen thuộc với cách học tiếp nhận kiến thức vốn áp đảo trong giáo dục Việt Nam.
Gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu này có thể được cải thiện bằng cách mở rộng quy mô nghiên cứu trên các trường đại học khác ở Việt Nam để có một cái nhìn toàn diện hơn về nhận thức của sinh viên đối với ứng dụng của E-Learning trong việc học tiếng Anh. Ngoài ra, một nghiên cứu khác cũng nên được thực hiện để tìm hiểu về việc thiếu động lực học tập của sinh viên và hậu quả của nó.
Từ khóa: EFL; E-Learning; Học tiếng Anh trực tuyến

 
Các bài viết khác trong tạp chí