KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
TRẦN QUANG THUẬN
BÙI VĂN HỒNG
QUẢN LÝ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số lượt xem: 83 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), dạy học trực tuyến là xu thế tất yếu của các trường đại học nói chung và các trường Đại học kỹ thuật nói riêng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người học. Trong đó, quản lý dạy học trực tuyến là khâu quyết định để thực hiện các mục tiêu dạy học và đảm bảo chất lượng dạy học trực tuyến. Trên cơ sở phân tích tác động của CMCN 4.0 đến hệ thống dạy học trực tuyến, phân tích thực trạng công tác quản lý dạy học trực tuyến trong trường kỹ thuật, bài viết đề xuất giải pháp quản lý dạy học trực tuyến đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; Dạy học; Dạy học trực tuyến; Quản lý dạy học trực tuyến; Quản lý dạy học

 
Các bài viết khác trong tạp chí