KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
NGÔ VĂN ĐỨC TIÊU CHUẨN E-LEARNING TRONG CÁC KHÓA HỌC ĐẠI CHÚNG MỞ (MOOCs). XU THẾ VÀ CÁCH TIẾP CẬN Số lượt xem: 73 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT

Nội dung học tập E-Learning cần phải được phân tích, theo dõi, ghi nhận và đo lường các hoạt động của người học thông qua hệ thống quản lý học tập (LMS) (Bogdan, Razvan, 2016). Để thực hiện điều này, LMS phải “giao tiếp” được với nội dung học tập. Tiêu chuẩn nền tảng cho quá trình “giao tiếp” được định nghĩa trong các công cụ tiêu chuẩn: AICC, WCGA, SCORM, xAPI và cmi5 (các đặc tả thông số kỹ thuật). Việc ứng dụng tiêu chuẩn E-Learning nhằm đồng hoá, thích nghi và tái sử dụng nguồn tài nguyên, mở rộng không gian học tập, mang lại cơ hội để phát triển các giải pháp mới trong môi trường E-Learning. Tuy nhiên, hiện nay các nhà phát triển hệ thống E-Learning tại Việt Nam chưa khai thác được các tính năng ưu việt trong các bộ tiêu chuẩn đó. Bài viết, tập trung phân tích các thế mạnh trong công cụ tiêu chuẩn, nhằm giúp cho các nhà xây dựng hệ thống và phát triển nội dung E-Learning có sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp trong việc ứng dụng các tiêu chuẩn E-Learning cho LMS và phát triển hệ sinh thái E-Learning. Nội dung bài viết gồm: Giới thiệu các tiêu chuẩn E-Learning đang sử dụng trong các hệ thống LMS hiện nay; Cung cấp mô tả các đặc tính kỹ thuật trong công cụ tiêu chuẩn xAPI mà căn bản là cmi5 - một xu thế ứng dụng trong các hệ thống đào tạo đại chúng mở (MOOCs) và tích hợp tiêu chuẩn xAPI trong các hệ thống quản lý học tập (LMS) hiện nay.
Từ khóa: CMI5; E-Learning Standards; LMS; SCORM; XAPI

 
Các bài viết khác trong tạp chí