KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
PHẠM HỒNG HẠNH
HÀ THANH HÒA
ĐÀO TẠO E – LEARNING TẠI TRUNG QUỐC VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM Số lượt xem: 183 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Với nhiều ưu thế nhất định so với phương thức đào tạo truyền thống, đào tạo dựa trên công nghệ - E-Learning ngày càng trở thành một phương thức đào tạo phổ biến trên toàn thế giới với khả năng có thể xóa nhòa khoảng cách về địa lý cũng như đảm bảo sự linh hoạt cho người học trên nhiều phương diện. Tại châu Á, Trung Quốc là một trong những quốc gia triển khai phương thức đào tạo E-Learning với số lượng lớn nhất và đã đạt được những thành tựu đáng kể trong phát triển E-Learning như cơ sở hạ tầng, tài nguyên, số lượng người học tham gia học tập điện tử và tăng trưởng thị trường. Tại Việt Nam, phương thức đào tạo E-Learning xuất hiện khá sớm, đồng thời cũng có tốc độ phát triển năng động và bắt kịp xu hướng. Bài viết trình bày những vấn đề khái quát về đào tạo E-Learning tại Việt Nam, đào tạo E-Learning tại Trung Quốc với những thành tựu đạt được và thách thức đặt ra, từ đó, đề xuất một số lưu ý đối với Việt Nam nhằm phát triển hơn nữa và tăng cường chất lượng của phương thức đào tạo này.
Từ khóa: E-Learing tại Trung Quốc; E-Learning tại trường đại học Việt Nam.

 
Các bài viết khác trong tạp chí