KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
ĐẶNG HẢI ĐĂNG VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN E-LEARNING NHẰM THÚC ĐẨY XÃ HỘI HỌC TẬP VÀ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TẠI VIỆT NAM Số lượt xem: 182 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Mặc dù E-Learning mới chỉ được phát triển trong khoảng hai thập kỷ gần đây nhưng công nghệ này đã được áp dụng nhiều trong giáo dục và đào tạo. Được ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông, E-Learning cung cấp được các nội dung đa phương tiện, có tính tương tác cao và quan trọng hơn cả là tiếp cận được một số lượng đông đảo người học bất kể không gian, thời gian. Khi kết hợp E-Learning với giáo dục truyền thống để trở thành Blended Learning một cách hợp lý chúng ta sẽ tận dụng được ưu điểm của cả hai loại hình. Báo cáo này tóm tắt thực trạng phát triển E-Learning trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam trong khoảng mười năm trở lại đây. Bên cạnh đó, báo cáo cũng phân tích tại sao nên triển khai E-Learning trong giáo dục đại học. Ngoài ra, để xây dựng một nền giáo dục mở, tiến tới xây dựng xã hội học tập theo đúng tinh thần Nghị quyết 29/NQ-TW, tác giả cũng đề xuất phải xây dựng được mạng lưới học tập quốc gia ứng dụng E-Learning phục vụ phổ biến kiến thức, nâng cao dân trí cho toàn thể cộng đồng.
Từ khóa: Học tập Hòa trộn; Học tập suốt đời; Học tập Trực tuyến; Khóa học Trực tuyến Mở Đại trà; Xã hội học tập

 
Các bài viết khác trong tạp chí