KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
THẠCH KIM KHÁNH
TRẦN MINH HẢI
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA NÔNG HỘ TRỒNG ĐẬU PHỘNG Ở TỈNH TRÀ VINH Số lượt xem: 178 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân phối nguồn lực, hiệu quả sử dụng chi phí và hiệu quả theo quy mô sản xuất của nông hộ trồng đậu phộng ở tỉnh Trà Vinh. Số liệu sơ cấp của đề tài được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 118 nông hộ sản xuất đậu phộng ở 3 huyện Cầu Ngang, Duyên Hải và Trà Cú bằng phương pháp chọn mẫu theo hạn ngạch. Phương pháp phân tích màng bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis) được sử dụng để ước lượng. Kết quả phân tích cho thấy, năng suất đậu phộng trung bình của nông hộ được khảo sát là 664,20 kg/1.000m2. Phần lớn các hộ sản xuất đậu phộng đạt hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả theo quy mô khá cao. Hiệu quả kỹ thuật trung bình của nông hộ sản xuất đậu phộng là 89,8%, hiệu quả phân phối nguồn lực là 73,6%, hiệu quả sử dụng chi phí là 65,9% và hiệu quả theo quy mô là 95,0%.

 
Các bài viết khác trong tạp chí