KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
CHÂU ĐỖ NHẬT HẠ
TRẦN THỊ TUẤN ANH
KIỂM ĐỊNH SỰ HIỆN DIỆN CỦA BONG BÓNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ 2006 ĐẾN 2019 Số lượt xem: 167 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

TÓM TẮT
Hiện tượng bong bóng xảy ra trên thị trường tài chính thường dẫn đến một hệ lụy nghiêm trọng về nguy cơ sụp đổ thị trường gây ra nhiều biến động cho nền kinh tế. Vì vậy, nhận diện sự tồn tại bong bóng trên thị trường là một trong những chủ đề nghiên cứu được quan tâm. Bài viết này sử dụng số liệu về giá đóng cửa hàng ngày của chỉ số VN-Index và HNX-Index từ năm 2006 đến cuối 2019 để kiểm định sự hiện diện của bong bong chứng khoán trên cả hai thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Kết quả áp dụng kiểm định tính dừng phía phải bằng thống kê (SADF - sup augmented Dickey–Fuller test) và kiểm định tính dừng phía phải tổng quát (GSADF - generalized sup Augmented Dickey-Fuller) trên dữ liệu của cả hai thị trường không những cho thấy sự xuất hiện của bong bóng ở hai nơi, mà còn phát hiện được thời gian xảy ra bong bóng trong từng giai đoạn 2006 – 2012 và 2013 – 2019. Kết quả phân tích của bài viết cũng cho thấy sự tương đồng trong hiện tượng bong bóng của hai chỉ số VN-Index và HNX-Index, mặc dù có sự chênh lệch về thời gian, nhưng sự chênh lệch này không đáng kể.

 
Các bài viết khác trong tạp chí