KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
Phan Ngọc Thùy Như Sự hài lòng của cựu sinh viên Từ xa khối ngành Kinh tế về chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Số lượt xem: 25 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

Nghiên cứu nhằm phân tích các nhân tố tác động đến sự hài lòng của cựu sinh viên về chất lượng đào tạo từ xa tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu thực hiện khảo sát 368 cựu sinh viên khối ngành kinh tế đã tốt nghiệp năm 2018 theo hình thức đào tạo từ xa (ĐTTX), vừa làm vừa học (VLVH) tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình nghiên cứu được thiết kế có hai nhóm biến độc lập, nhằm xác định mức độ tác động đến sự hài lòng của cựu sinh viên từ xa về chất lượng dịch vụ đào tạo. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chương trình đào tạo và hệ thống hỗ trợ học tập có ảnh hưởng 19,6% đến sự hài lòng của cựu sinh viên từ xa. Kết quả kiểm định cho thấy, các hệ số kiểm định đều đạt yêu cầu, như vậy thang đo sử dụng trong nghiên cứu là phù hợp đảm bảo độ tin cậy. Từ đó, nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị để cải tiến và từng bước hoàn thiện chương trình đào tạo và hệ thống hỗ trợ học tập nhằm nâng cao sự hài lòng của sinh viên từ xa tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

 
Các bài viết khác trong tạp chí