KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
Huỳnh Gia Xuyên Lý do chọn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh để học đại học hình thức đào tạo Từ xa Số lượt xem: 23 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

Mục tiêu của đề tài này là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc sinh viên chọn Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh để học đại học hình thức đào tạo từ xa và từ đó đưa ra một số khuyến nghị góp phần hoàn thiện chính sách tuyển sinh của nhà trường. Với mẫu nghiên cứu 210 sinh viên từ xa, sử dụng phân tích nhân tố EFA tạo thành 5 nhân tố ảnh hưởng đến việc sinh viên từ xa chọn Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh: nỗ lực của nhà trường để đưa thông tin đến sinh viên (giá trị trung bình = 3.9612); chất lượng dạy – học (giá trị trung bình = 3.6228); công việc trong tương lai (giá trị trung bình = 3.3381); đặc điểm của bản thân sinh viên (giá trị trung bình = 3.3182); người thân (giá trị trung bình = 2.8823). Ngoài ra, kết quả kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha của các nhân tố là tốt (hệ số Cronbach’s Alpha của các nhân tố từ 0.7 đến 0.8). Kết quả nghiên cứu góp phần giúp cho lãnh đạo Nhà trường xây dựng các chiến lược marketing đúng hướng nhằm hoạch định chính sách xét tuyển học sinh Trung học Phổ thông, sinh viên tốt nghiệp đại học.

 
Các bài viết khác trong tạp chí