KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
Bùi Đỗ Công Thành
Nguyễn Trần Ái Duy
Cảm nhận của sinh viên về giảng viên giảng dạy các môn kỹ năng Tiếng ngành Ngôn ngữ Anh hình thức đào tạo Từ xa, Vừa làm Vừa học tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Số lượt xem: 24 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

Những năm gần đây, nhu cầu học ngoại ngữ của những người lao động tăng cao. Nếu như trước đây, học ngoại ngữ chỉ tập trung ở Thành phố Hồ Chí Minh thì thời gian gần đây nhu cầu này bắt đầu phát triển mạnh ở các tỉnh thành khác. Điều này tạo cho các cơ sở đào tạo nhất là Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với mạng lưới liên kết đào tạo tại các tỉnh rất phát triển một cơ hội không nhỏ. Tuy nhiên, phát triển đào tạo thì yếu tố chất lượng đào tạo là một điểm quan trọng, trong đó giảng viên là yếu tố có thể được xem là then chốt của chất lượng đào tạo.
Nghiên cứu này nhằm xem xét cảm nhận, đánh giá của sinh viên về các môn học “kỹ năng Tiếng” ngành Ngôn ngữ Anh hình thức đào tạo Từ xa, Vừa làm Vừa học tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu nhằm giúp cho giảng viên có căn cứ khoa học để nâng cao chất lượng giảng dạy các môn “kỹ năng Tiếng” từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh hình thức đào tạo Từ xa, Vừa làm Vừa học tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên hài lòng với các môn học liên quan đến kỹ năng tiếng ở mức độ khá cao (điểm trung bình trên 4,5) và không có sự khác biệt trong cảm nhận của sinh viên về giảng viên ở các địa điểm học tập khác nhau. Điều đó cho thấy giảng viên giảng dạy các môn kỹ năng tiếng ngành ngôn ngữ Anh dù dạy ở đâu, hình thức nào thì chất lượng cũng như nhau.

 
Các bài viết khác trong tạp chí