KHOA HỌC

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ISSN:1859 - 3453

Xem Bài Viết
Phan Thị Ngọc Thanh
Nguyễn Ngọc Thông
Nguyễn Thị Phương Thảo
Cảm nhận của sinh viên chính quy khi trải nghiệm học trực tuyến hoàn toàn trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 Số lượt xem: 24 Tải file

Đánh giá bài viết

cảm ơn bạn đã đánh giá bài viết của chúng tôi

Trong bối cảnh phòng chống đại dịch COVID-19, các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước đã triển khai đào tạo trực tuyến toàn thời gian nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá cảm nhận của sinh viên hình thức đào tạo chính quy tại một cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khi tham gia học tập trực tuyến trong thời gian ứng phó với dịch bệnh. Phiếu khảo sát được triển khai qua công cụ Google Form gửi đến sinh viên chính quy của trường và thu về 2225 phản hồi. Nghiên cứu sử dụng 04 thành phần của cấu trúc đánh giá hệ thống học trực tuyến trên nền tảng web của Shee và Wang (2008) gồm: Giao diện người dùng (Learner Interface), nội dung (Content), cá nhân hóa (Personalization), cộng đồng học tập (Learning Community). Kết quả nghiên cứu cho thấy sự khác biệt về mức độ hài lòng của sinh viên và xác định có 8 loại khó khăn sinh viên thường gặp nhất khi trải nghiệm học trực tuyến hoàn toàn.

 
Các bài viết khác trong tạp chí